اسکیت دو چرخ Flashing Rollers

اسکیت دو چرخ Flashing Rollers

دارای استاندارد SGS اروپا لذت بخش، سرگرم کننده و کم هزینه تر از اسکیت های دیگر دارای ایمنی بالا و سهولت استفاده کوچک و کم وزن قابلیت تنظیم ساده قابلیت ... ...
برای مشاهد اسکیت دو چرخ Flashing Rollers